Dronefoto

Ikke forsvinn i mengden, men ta et bilde som skiller seg ut. Et bilde som viser nærhet til sjø, skog og friområder på en unik måte. Vi har flere forskjellige typer droner til ulike behov og kvalitetskrav. Vi kan også ta dronebilder om kvelden for å få frem den helt spesielle stemningen. Et dronebilde benyttes ofte som hovedbilde i prospektet, da det gir den samlede oversikten over hus, hage og utsikt på samme bilde. Våre piloter er via vår sammarbeidspartner Service-Drone AS godkjent av Luftfartstilsynet under RO3 med fritak for sikkerhetsregler i tettbygget strøk, og vi har selvfølgelig nødvendige forsikringer.